Juhid

Koolitus „Juhtimise Boost“

Koolitus mõeldud müügimeeskonna juhtidele, kellel on eesmärk tõsta müügiefektiivsust ja tulemuslikust

Eesmärk: aidata juhtidel keskenduda õigetele tegevustele, mis annavad kiiresti soovitud tulemuse.

Iga juht saab vastused järgmistele küsimustele:

  1. Millised on põhilised vead müügijuhtimises:
  2. Tahame tulemust, räägime ja premeerime tulemusi, ka vahest nõuame tulemust, aga tulemus ei ole ikka piisav.
  3. Miks tiimiliikmed teavad mida teha, lubavad teha vajalikke tegevusi aga ei tee?
  4. Miks juhid on hõivatud tegevustega, mis ei too soovitud tulemust?
  5. Või miks tulemused tulevad liiga suure hinnaga ehk stressi ja läbipõlemisega?

Iga osaleja saab analüüsida iseennast ja vajadusel muuta fookust ning tegevusi.

  1. Milline on müügimeeskonna eesmärk aastaks 2024?
  2. Kuidas mõjutada meeskonna õhkkonda, mis omakorda mõjutab tulemuslikust?
  3. Mis vahe on juht-treeneril ja juht-kohtunikul? Kuidas olla maksimaalselt efektiivne juht-treener oma meeskonnale?
  4. Tulemuste mõjutamise seadus. Millele fokuseerida ja mida teha, et juht reaalselt mõjutaks meeskonnatulemusi?
  5. Iga osaleja loob iseendale ja meeskonnaliikmetele tegevuskava, mis aitab maksimaalselt efektiivselt tõsta müügitulemusi.

Iga osaleja teeb kodutööd nii enne koolitust kui ka selle vahepeal, et suurendada koolituse kasutegurit võimalikult palju.

Formaat: online.

Kestvus: 3 + 3 tundi ehk 6 tundi kokku (mis teeb rohkem kui 1 terve koolituspäev offline formaadis).

Aeg: 15. ja 23.november, 9.00-12.00.

Hind: 390 EUR + km.

Lisainfo või registreerimise jaoks saada palun oma nimi ja telefoni number e-mailile: olga@meinson.eu

Koolitus juhtidele „Aktiivne Juhtimine“

Keskastme- ja tippjuhtide usk ja toetus suurendab oluliselt müügiesindajate motivatsiooni ja sisemist soovi uusi teadmisi ellu rakendada, et suuremaid tulemusi saavutada.Millest sõltuvad müügiosakonna tulemused? Juhid räägivad üldjuhul eesmärkidest ja kirjeldavad tegevusi, mida nende saavutamiseks vaja läheb. Tihti jääb märkamata, et tulemused on meie tegevuste tagajärg, aga meie tegevused on meie sisekliima tagajärg.

Keskendume selles koolitusmoodulis järgnevatele võimalustele:

Tulemus: juhid oskavad ja suudavad luua eesmärkidele pühendunud sisekliima, julgustada ja aidata töötajaid rohkem saavutama ja motiveerida oma alluvaid pidevale arengule.

Uue aja juhtimine läbi kaugjuhtimise

Kellele see koolitus mõeldud on?

Juhtidele, kes seisavad silmitsi uue aja reaalsusega juhtimises.

Kaugjuhtimine on toonud endaga kaasa uusi väljakutseid: segadusi tööjaotuses, ebaselgus ülesannete püstitamisel ja nende täitmisel, raskusi suhtlemises ja kontrolli omamises.

Töötajad on kurnatud ja väsinud? Tulemused on langenud? Tekkinud on lootusetuse tunne, et pead pidevalt nõudma, kontrollima või paluma? Motivatsioon on vähene?

Tahad teada, kuidas saavutada häid tulemusi tunduvalt lihtsamalt? Kui JAH, siis tere tulemast koolitusele „Uue aja juhtimine läbi kaugjuhtimise.“

 1. Muutused ja nendest tuleneva uue situatsiooni juhtimine
  Hetkeolukorra analüüs.
  Muutustega toimetulek, muutuste juhtimine ja nendest kasu saamine.
 2. Juhtimismeetodid distantstöös – uued vajadused vs uued oskused
  Juht, kui liider. Liidri omaduste kasvatamine meeskonnaliikmete seas. 4 erinevat elu strateegiat ® Milline neist aitab olla õige liider ja eeskuju
  Kuidas distsiplineerida ennast ja oma meeskonna liikmeid. Mis tehnikad aitavad suurendada distsipliini ja tagavad töö maksimaalse soorituse.
  Kuidas juhtida nii, et sinu meeskond oleks iseseisev ja võtaks vastutust?
  ✓ Vastutuse kasvatamine oma meeskonnas. Kuidas vältida situatsiooni, kus juht põhjustab alluvate vastutuse mitte võtmist.
  ✓ Vestluste ja koostöö olulisus töötajatega. Kuidas toimida töötajatega, kes ei võta vastutust ning otsivad pidevalt õigustusi ja vabandusi. Kuidas juhina mitte sellega kaasa minna? Mis meetodeid kasutada hoopis töötaja võimestamiseks.
 3. Coachiv (kaasav) juhtimine – taktika ja tehnikad. Kuidas, millal ja milliste töötajatega seda kasutada? Kellega see on liiga vara või kohatu?
  õigete eesmärkide seadmine
  tegevuskava loomine ja selle eest vastutuse võtmine
  saavutustahte kasvatamine
  kontrolli delegeerimine
  kvaliteetne tagasiside, mis paneb inimest tegutsema õiges suunas
  mida ja kuidas delegeerida
 4. Töökoha korrashoid
  Mida vajab meie aju, et nii kodus kui ka kontoris efektiivselt tööd teha?
 5. Head müügiinimesed on tihti ekstraverdid ja nad vajavad energiat ja suhtlemist. See ei tähenda, et introverdid seda ei vajaks, lihtsalt pisut teistsugust. Kuidas suurendada oma energiat kodustes tingimustes?
  Kuidas tagada regulaarne suhtlus? Kuidas säilitada olemasolu tunnet ja anda igale tiimiliikmele piisavalt tähelepanu.
  Mida vajavad erinevad inimtüübid ja kuidas seda võimaldada?
  Kuidas ennast juhina hoida, et pidevas suhtlemises ei tekiks väsimust?
 6. Mis meetodeid kasutada, et töötajad oleksid motiveeritud ja tunneksid ennast hästi?
  Kuidas kaugjuhtimises mõista töötaja seisundit, kui ta seda ise ei väljenda?
  Millest sõltub inimese motivatsioon ja energia?
  Kuidas motivatsiooni ja energiat hoida?
  Kuidas õpetada motivatsiooni ja energia hoidmist meeskonnale?
  Kuidas saavad meie hormoonid motivatsiooni hoidmisel aidata?

Uute töötajate sisseelamise programm

Koolitus on mõeldud:

Juhtidele, kes plaanivad või on juba tööle värvanud uusi töötajaid. Eesmärgiks on uue töötaja kiire ja efektiivne sisseelamine, et töötaja saaks oma potentsiaali kasutada heade tulemuste saavutamiseks.

Koolituse eesmärk on:

Aidata uutel töötajatel sujuvalt ja efektiivselt ettevõttesse sisse elada ja suurendada seeläbi ettevõtte kasumit. Mida paremini ja toetatumana töötaja organisatsiooni siseneb, seda kiiremini tulevad tulemused ning väheneb tõenäosus, et mõne aja möödudes tuleb taas uut inimest otsida, mis nõuab nii aega kui ka raha.

Miks just see koolitus:

Tehes koostööd väga paljude erinevate ettevõtetega,  on näha üht ühist väljakutset. Selleks on, kust leida häid inimesi, kelle silmad säraksid ja kes oleksid motiveeritud tööd tegema ning seejärel püsiksid ka pikemat aega ettevõttes. Kuidas aidata uutel inimestel meeskonda sulanduda nii, et nad saavutaksid kiiresti häid tulemusi.

 1. Juhile valitakse inimene
 2. Valitakse vale inimene, kellest üritatakse nn “Õiget” vormida, kulutades sellega juhtide tööressurssi ja aega.
 3. Puudulik või olematu sisseelamise program, mis raskendab uue inimese sisseelamist ja tulemuste saavutamist.
 4. Valed ootused, mis tekitab pettumust ja trotsi mõlemale poolele.
 5. Puuduliku sisekliima loomine juhi poolt meeskonnas, mis ei tekita meeskonna tunnet ja omakorda mõjutab meeskonna lojaalsust.
 6. Vale juhtimisstiil vähendab töötaja enesekindlust, initsiatiivi ja vastutuse võtmist. Selle tulemusena langeb töötaja motivatsioon ja tulemuslikkus.
 7. Inimeste puudulik kaasatus meeskonda, osakonda, ettevõttesse, suurtesse eesmärkidesse. Kui töötaja ei oma “suurt pilti”, siis jääb ta kinni ainult oma kasule. See omakorda vähendab töötaja vastutust, initsiatiivikust ja lojaalsust.
 1. Koolitaja on mentorina kogu protsessi juures 2-4 korda kuus. Aitab juhil omandada kogu värbamise ja sisseelamise programmi ning vajadusel annab juhiseid. Tulemuseks on pädev juht, kes värbab ja aitab sisseelada õigetel inimestel, kes tänu sellele on tulemuslikud, ettevõttele lojaalsed ja motiveeritud töötajad ning pskuvad ettevõõtele paremat väärtust.
 1. Uue töötaja valikul olulised nüansid. Millele tuleks kindlasti värbamisel tähelepanu pöörata. Mis on olulised eeldused, et kandidaadist tuleb tulemuslik ja lojaalne töötaja.

  Kuidas mõista, kas kandideerija on vastutustundlik või vabanduste leidja?
  Kuidas anda kandideerijale õiged ootused, et vältida “lihtsa elu” otsijad?

 2. Sisekliima loomine, selle mõju tööprotsessile ja tulemuslikkusele.
 3. Töötajast lähtuvalt õige juhtimisstiili valimine.  Kuidas mitte kasvatada abituid ja initsiatiivituid töötajaid, samas tekitamata olukorda, kus töötaja ei saa piisavalt tähelepanu ja tuge.
 4. Uue töötaja sisseelamise programm:

  meeskonda sisseelamine;
  rollide ja tööülesannete selgitamine;
  eesmärkide püstitamine ja omaksvõtmine;
  tegevuskava loomine ja selle mõistmine;
  õpetamine ja aitamine, vajadusel mentori määramine;
  vastastike ootuste sõnastamine ja mõistmine;
  toetamise, tagasisidestamise ja kontrollimise tegevused;
  enesekindluse ja motivatsiooni kasvatamiseks tegevused;
  õigel ajal lahtilaskmine ja iseseisvuse kasvatamine.

Coachiv juhtimine

Antud koolituse eesmärgiks on õpetada ettevõtte töötajatele COACHINGU (treeneritöö) oskusi eesmärgiga õpetada ja arendada töötajaid ettevõtte siseselt. Pidev töötajate treenimine võimaldab edasi anda rohkem teadmisi, suurendades seeläbi tõenäosust, et töötajad hakkavad omandatud oskusi aktiivselt igapäevatöös kasutama.Tulemus: ettevõtte ei pea nii palju raha kulutama koolitajate peale väljastpoolt oma firmat. Suureneb oluliselt töötajate kompetentsus ja saavutuste tase.

Investeering koolitusse:

Koolitusprogrammi hind sõltub teie ettevõtte vajadustest. Kõik hinnapakkumised esitatakse lähtuvalt põhjalikust ettevõtte sisesest eeltööst ja konkreetsest lähteülesandest.